معرفی بیمارستان

بیمارستان بازرگانان در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران در سال ۱۳۲۸ احداث گردیده است. این بیمارستان عمومی و دارای ۱۵۵ تخت فعال می باشد.

سال تاسیس: ۱۳۲۸

             مالکیت: اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران

             تعرفه: موقوفه، خیریه

             نوع بیمارستان: عمومی

             تخت مصوب: ۱۷۵

            تخت فعال: ۱۵۵

keyboard_arrow_up