تعرفه اعمال جراحی بیماران بین الملل 
نام عمل COST(Dolars)
1 عمل اسلیو Sleeve Gastrectomy 3500 $
2 عمل بای پس معده Gastrectomy Bypass 4000 $
3 رینوپلاستی Rhinoplasty 1800 $
4 لیفت پیشانی forehead lift 1000 $
5 آندوسکوپی بینی/ سینوس، جراحی با اسفنوئیدکتومی Nasal  Endoscopy/ Sinus, Surgery  With Sphenoeidectomy 2500 $
6 تعویض مفصل زانو با پروتز Total Knee Arthroplasty (TKA) 3000 $
7 تعویض مفصل لگن با پروتز Total Hip Arthroplasty (THA) 3500 $
8 آرتروسکوپی زانو Knee Arthroscopy 2000 $
9 جراحی پروستات از طریق مجرا (TURP) کامل TURP 2000 $
10 سیستواورتروسکوپی با نمونه برداری یا با فولگوراسیون Cystourethroscopy with sampling or with fulguration 500 $
11 سیستواورتروسکوپی شامل کاتتریزاسیون حالب یا با گذاشتن استنت دائمی Cystourethroscopy including ureteral catheterization or permanent stent placement 1000 $
12 سیستولیتومی، سیستوتومی با برداشتن سنگ Cystolotomy, cystotomy with stone removal 1000 $
13 ترمیم هیپوسپادیاس Hypospadias repair 1800 $
14 رادیکال پروستاتکتومی Radical Prostatectomy 3000 $
15 TUL TUL 1500 $
16 جراحی تومور مغزی Brain Tumor Surgery 4500 $
17 جراحی ستون فقرات کمری با سی دی گذاری Lumbar spine surgery with CD placement 4000 $
18 اصلاح اسکلیوز یا پروتز Correction of scoliosis or prosthesis 8000 $
19 هیسترکتومی Hysterectomy 1500 $
20 هرنی با لاپاراسکوپ-مش۳۵+۷ Hernia ( with laparoscopy) 2500 $
21 آپاندکتومی Appendectomy 1000 $
22 هموروئیدکتومی با یا بدون فیشرکتومی Hemorrhoidectomy with or without Fissurectomy 1000 $
23 فیشرکتومی با یا بدون اسفنکروتومی Fissurectomy with or without Sphinecterotomy 900 $
24 کوله سیستکتومی با لاپاراسکوپ Cholecystectomy ( with laparoscopy) 2000 $
25 لاپاراتومی تجسسی Exploratory Laparotomy 1000 $
26 ترمیم فتق اینگوئینال اولیه با مش یک طرفه Inguinal Hernia ( one side) 1500 $
27 اصلاح هالوس والگوس با هر رورش با استئوتومی متاتارس Hallux Valgus With Metatarsal Osteotomy 1300 $
28 آنژیوگرافی Angiography 1000 $
29 آنژیوپلاستی یک رگ یک استنت ۸۴ Angioplasty (1 vessel & 1 stent) 1500 $
30 آنژیوپلاستی دو رگ دو استنت ۴۷+۸۴+۵۱ Angioplasty (2 vessels & 2 stents) 2500 $
31 آنژیوپلاستی دو رگ سه استنت ۴۷+۸۴+۵۱ Angioplasty (2 vessels & 3 stents) 3500 $
32 جراحی قلب ۵۱+۲۲۰ Coronary Artery Bypass Graft (CABG) 6000 $
33 لیپوساکشن Liposuction 1000 $
34 اکسزیون پوست و بافت زیر جلدی اضافی در شکم شامل لیپکتومی،یا ران ،ساق،هیپ،باسن،هر ناحیه آناتومی (ابدومینوپلاستی) Abdominoplasty 2000 $
35 کوچک کردن پستان ،بدون گذاشتن پروتز (ماموپلاستی) Mammoplasty 2000 $
36 گذاشتن یا خارج کردن پروتز پستان زیر بافت  پستان (پروتز برست)  (breast prosthesis) 1800 $
35 پروتز ماستوپکسی  breast lift (or mastoplexy) 2300 $
36 ژنیکو ماستی مردان Gynecomastia 1500 $
37 APR ) افتادگی رحم و مثانه (  Uterine and bladder prolapse 1500 $
38 سپتورینوپلاستی Septorhinoplasty 2000 $
39 رویژن رینو پلاستی Revision Rhinoplasty 2500 $
40 اتو پلاستی Otoplasty 1800 $
41 بلفاروپلاستی ۲ پلک Blepharoplasty (2 eyelids) 800 $
42 بلفاروپلاستی ۴ پلک Blepharoplasty (4 eyelids) 1500 $
43 ساکشن غبغب Goofy suction 400 $
44 لیفت توتال صورت Total face lift 3500 $
45 لبیوپلاستی Labiaplasty 1000 $
46 براکیوپلاستی brachioplasty 800 $
47 لیفت ران Tighplasty 1500 $
48 عمل های ترمیمی (اسکار جراحی زیبایی ) Restorative operations (cosmetic surgery scar) 800 $
49 پروتز باسن buttock implants 2500 $
50 پروتز سر و صورت Head and face prosthesis 2000 $
51  ELANGATION Elangation 1000 $
52 پروتز اورولوژی Urological prosthesis 4000 $

 

keyboard_arrow_up