راهنمای تلفن

تلفن گویا  38571

ریاست

 • رییس دفتر (آقای اسماعیلی) 2204
 • دفتر بهبود (دکتر خسروی) 2465
 • امور اجتماعی (خانم محمدی) 2320
 • روابط عمومی و شکایات (خانم حیدری) 2315
 • دفتر پرستاری  2400 – 2401

پذیرش

 • پذیرش بستری (خانم نوروزی) 2294 – 2490
 • پذیرش درمانگاه 2292 – 2291
 • پذیرش اورژانس 2284
 • صندوق (آقای برزگر) 2290

بخش های درمانی

 • جنرال 1  2531 – 2532
 • جنرال 2  2377 – 2378
 • جنرال 3  2463 – 2464
 • جنرال 4  2402 – 2403
 • اتاق عمل  2388 – 2389
 • بلوک زایمان  2451
 • آی سی یو  2432 – 2437
 • سی سی یو  2441 – 2442
 • سی سی یو2  2271 – 2272
 • آی سی یو نوزادان  2362 – 2360
 • آنژیوگرافی  2441 – 2442
 • پست آنژیو  2459 – 2460

تصویر برداری

 • ام آر آی – سی تی اسکن  2225 – 2245
 • رادیولوژی و سونوگرافی  2258 – 2259

بخش های سرپایی

 • درمانگاه ها  2219 – 2212
 • دندانپزشکی  2207
 • پزشکی هسته ای  2240
 • رادیوتراپی  2514 – 33131060
 • فیزیوتراپی  2236
 • داروخانه  2522 – 2523

اداری

 • مدیریت  2300 – 2307 – 2308
 • دبیرخانه  2306
 • کارگزینی  2335 – 2319
 • تدارکات  2265 – 2310
 • انبار  2266
 • فناوری اطلاعات  2305
 • بهداشت محیط و خدمات  2314
 • تغذیه  2382
 • رستوران  2274
 • بوفه  2508
 • انتظامات  2340
 • تاسیسات  2510 – 2509
 • مهندسی پزشکی  2241
 • مدارک پزشکی  2264
 • لاندری  2234
 • امحا  2511

مالی

 • رییس دفتر  2322
 • رییس حسابداری  2321
 • ترخیص  2230
 • بیمه گری  2556
 • دریافت و پرداخت  2318
 • خزانه دار  2301
 • اموال  2317
 • درآمد  2327

درمانگاه ها

 • مسئول  2212
 • منشی  2219
 • قلب  2210
 • عفونی  2216
 • داخلی  2216
 • داخلی اعصاب  2215
 • دیابت  2512
 • جراحی مغز و اعصاب  2214
 • گوش و حلق و بینی  2214
 • اعصاب و روان  2208
 • اطفال  2233
 • ارتوپدی  2211
 • جراحی  2208
 • زنان  2213
 • لیزر  2219
 • چشم  2503
 • شنوایی سنجی  2487
 • دندانپزشکی  2207

 

keyboard_arrow_up