راهنمای تلفن

تلفن گویا  ۳۸۵۷۱

ریاست

 • رییس دفتر (آقای اسماعیلی) ۲۲۰۴
 • دفتر بهبود (دکتر خسروی) ۲۴۶۵
 • امور اجتماعی (خانم محمدی) ۲۳۲۰
 • روابط عمومی و شکایات (خانم حیدری) ۲۳۱۵
 • دفتر پرستاری  ۲۴۰۰ – ۲۴۰۱

دفتر پرستاری

 • سوپروایزر آموزش (خانم حرفه)  ۲۴۲۹

پذیرش

 • پذیرش بستری (خانم نوروزی) ۲۲۹۴ – ۲۴۹۰
 • پذیرش درمانگاه ۲۲۹۲ – ۲۲۹۱
 • پذیرش اورژانس ۲۲۸۴
 • صندوق (آقای برزگر) ۲۲۹۰

بخش های درمانی

 • جنرال ۱  ۲۵۳۱ – ۲۵۳۲
 • جنرال ۲  ۲۳۷۷ – ۲۳۷۸
 • جنرال ۳  ۲۴۶۳ – ۲۴۶۴
 • جنرال ۴  ۲۴۰۲ – ۲۴۰۳
 • اتاق عمل  ۲۳۸۸ – ۲۳۸۹
 • بلوک زایمان  ۲۴۵۱
 • آی سی یو  ۲۴۳۲ – ۲۴۳۷
 • سی سی یو  ۲۴۴۱ – ۲۴۴۲
 • سی سی یو۲  ۲۲۷۱ – ۲۲۷۲
 • آی سی یو نوزادان  ۲۳۶۲ – ۲۳۶۰
 • آنژیوگرافی  ۲۴۴۱ – ۲۴۴۲
 • پست آنژیو  ۲۴۵۹ – ۲۴۶۰

تصویر برداری

 • ام آر آی – سی تی اسکن  ۲۲۲۵ – ۲۲۴۵
 • رادیولوژی و سونوگرافی  ۲۲۵۸ – ۲۲۵۹

بخش های سرپایی

 • درمانگاه ها  ۲۲۱۹ – ۲۲۱۲
 • دندانپزشکی  ۲۲۰۷
 • پزشکی هسته ای  ۲۲۴۰
 • رادیوتراپی  ۲۵۱۴ – ۳۳۱۳۱۰۶۰
 • فیزیوتراپی  ۲۲۳۶
 • داروخانه  ۲۵۲۲ – ۲۵۲۳

اداری

 • مدیریت  ۲۳۰۰ – ۲۳۰۷ – ۲۳۰۸
 • دبیرخانه  ۲۳۰۶
 • کارگزینی  ۲۳۳۵ – ۲۳۱۹
 • تدارکات  ۲۲۶۵ – ۲۳۱۰
 • انبار  ۲۲۶۶
 • فناوری اطلاعات  ۲۳۰۵
 • بهداشت محیط و خدمات  ۲۳۱۴
 • تغذیه  ۲۳۸۲
 • رستوران  ۲۲۷۴
 • بوفه  ۲۵۰۸
 • انتظامات  ۲۳۴۰
 • تاسیسات  ۲۵۱۰ – ۲۵۰۹
 • مهندسی پزشکی  ۲۲۴۱
 • مدارک پزشکی  ۲۲۶۴
 • لاندری  ۲۲۳۴
 • امحا  ۲۵۱۱

مالی

 • رییس دفتر  ۲۳۲۲
 • رییس حسابداری  ۲۳۲۱
 • ترخیص  ۲۲۳۰
 • بیمه گری  ۲۵۵۶
 • دریافت و پرداخت  ۲۳۱۸
 • خزانه دار  ۲۳۰۱
 • اموال  ۲۳۱۷
 • درآمد  ۲۳۲۷

درمانگاه ها

 • مسئول  ۲۲۱۲
 • منشی  ۲۲۱۹
 • قلب  ۲۲۱۰
 • عفونی  ۲۲۱۶
 • داخلی  ۲۲۱۶
 • داخلی اعصاب  ۲۲۱۵
 • دیابت  ۲۵۱۲
 • جراحی مغز و اعصاب  ۲۲۱۴
 • گوش و حلق و بینی  ۲۲۱۴
 • اعصاب و روان  ۲۲۰۸
 • اطفال  ۲۲۳۳
 • ارتوپدی  ۲۲۱۱
 • جراحی  ۲۲۰۸
 • زنان  ۲۲۱۳
 • لیزر  ۲۲۱۹
 • چشم  ۲۵۰۳
 • شنوایی سنجی  ۲۴۸۷
 • دندانپزشکی  ۲۲۰۷

 

keyboard_arrow_up