”  لیبر در آب”

 

آب درمانی کمک زیادی برای ایجاد آرامش و کاهش درد هنگام زایمان طببیعی خواهد داشت. سعی کنید در هنگام شروع درد زایمان به یک جکوزی بروید و اجازه دهید آب گرم،  راحتی و آرامش را برای شما به وجود آورد و باعث کاهش درد زایمان شود. در این روش بدون مداخله دارو مراحل زایمان طی می شود. این روش در بیمارستان بازرگانان انجام می گیرد و تحت نظر کادر مجرب به کاهش درد زایمان کمک می گردد. در این روش هر زمان که مادر بخواهد می تواند از آب خارج و حرکات ورزشی انجام دهد.

 

خدمات اورژانسی
امور اجتماعی
keyboard_arrow_up