جنرال ۱ ( عفونی – نورولوژی)

این بخش با ۱۹ تخت فعال بیماران با مشکلات داخلی و بیماران عفونی را تحت نظر متخصصین داخلی، عفونی و نورولوژی بستری می‌نماید. این بخش دارای اتاق های ایزوله و تک تخته است.

شماره تماس: ۳۸۵۷۲۵۳۲

مسئول بخش: سرکار خانم رضایی

keyboard_arrow_up