دستگاه ام آر آی بیمارستان بازرگانان زیمنس ۱.۵ تسلا مدل آوانتو که یکی از پیشرفته‌ترین دستگاهای موجود در دنیا می‌باشد.

در این مرکز آزمون‌های زیر قابل انجام است:

نوع خدمت آمادگی لازم دارد آمادگی لازم ندارد
ام آر آی مغز بدون تزریق   *
ام آر آی ستون فقرات بدون تزریق   *
ام آر آی مفاصل بدون تزریق   *
ام آر آی اندام‌های اسکلتی بدون تزریق   *
ام آر آی شکم و لگن بدون تزریق   *
ام آر آی سینوس بدون تزریق   *
ام آر آی مغز با تزریق *  
ام آر آی ستون فقرات با تزریق *  
ام آر آی مفاصل با تزریق *  
ام آر آی اندام های اسکلتی با تزریق *  
ام آر آی شکم و لگن با تزریق *  
ام آر آی سینوس با تزریق *  
ام آر ونو گرافی *  
ام آر آنژیوگرافی *  
ام آر آی برست *  

 

 

سی تی اسکن :

دستگاه سی تی اسکن بیمارستان بازرگانان GE 16 اسلایس از رده دستگاه‌های برتر دنیا می‌باشد.

در این مرکز آزمون‌های زیر قابل انجام است:

نوع خدمت آمادگی لازم دارد آمادگی لازم ندارد
سی تی اسکن مغز بدون تزریق   *
سی تی اسکن ستون فقرات بدون تزریق   *
سی تی اسکن مفاصل بدون تزریق   *
سی تی اسکن اندام‌های اسکلتی بدون تزریق   *
سی تی اسکن شکم و لگن بدون تزریق   *
سی تی اسکن ریه بدون تزریق   *
سی تی اسکن سینوس بدون تزریق   *
سی تی اسکن مغز با تزریق *    
سی تی اسکن ستون فقرات با تزریق *       
سی تی اسکن مفاصل با تزریق  *  
سی تی اسکن اندام‌های اسکلتی با تزریق *    
سی تی اسکن شکم و لگن با تزریق *       
سی تی اسکن ریه با تزریق *       
سی تی اسکن سینوس با تزریق *       
سی تی اسکن آنژیوگرافی *      
سی تی اسکن ونوگرافی *  
keyboard_arrow_up