گرامیداشت روز پرستار

مراسم گرامیداشت روز پرستار در بیمارستان بازرگانان برگزار گردید. در این مراسم دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هیئت مدیره بیمارستان، مهندس محمد مهدی فنایی و آقای محمد حسین رضایی از اعضای هیئت متولیان در جشن حضور یافته و از پرستاران نمونه تقدیر به عمل آمد.

گزارش تصویری مراسم

 

keyboard_arrow_up