خدمات اورژانسی

اورژانس بیمارستان بازرگانان به صورت شبانه روز همراه با متخصص طب اورژانس فعال و با تجهیزات کامل در خدمت مراجعه کنندگان است.

خدمات و امکانات اورژانس بیمارستان بازرگانان:

  1. اورژانس ۲۴ ساعته جهت درمان بیماران
  2. حضور متخصص طب اورژانس در تمام ساعات شبانه روزی
  3. بیماریابی بیماران عفونی درورودی اورژانس
  4. اتاق مجزا برای ویزیت زنان
  5. اتاق ایزوله عفونی جهت ایروله کردن بیماران
  6. اتاق عمل جهت انجام اقدامات سرپایی از جمله بخیه ،پانسمان و……
  7. ازمایشگاه و CT اسکن جهت تشخیص موارد  مربوط به کرونا در اورژانس

 

 

بلوک زایمان
”  لیبر در آب”
keyboard_arrow_up