صد و هجدهمین جلسه هیئت مدیره بیمارستان با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار گردید. در این جلسه درخصوص بخش رادیوتراپی، آزمایشگاه و داروخانه  صحبت و تصمیم گیری شد.

keyboard_arrow_up