مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما با حضور ریاست، مدیریت و سایر سرپرستاران بخش های بیمارستان در بلوک زایمان

 

 

 

 

keyboard_arrow_up