رسالت بازرگانان:

ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی موثر، ایمن و کارآمد با برترین کیفیت به بیماران و مراجعین ضمن رعایت منشور حقوق گیرنده خدمت و حفظ کرامت و ارزش های انسانی، نگاه مسئولانه به موضوعات اجتماعی  مبتنی بر منویات اتاق بازرگانی، صنعت و معدن وکشاورزی تهران.

 

چشم انداز بازرگانان:

بیمارستان بازرگانان بر آنست به یکی از برترین بیمارستان­های کشوردر ارائه مطلوب و با کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی تبدیل شده و در تحقق مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی به عنوان الگوی برتر مطرح باشد.

 

 

ارزش های بیمارستان

– بیمار محوری                                                       – بهبود مستمر کیفیت
– تکریم ارباب رجوع و کارکنان                                     – ارائه خدمات جامع بدون نگرانی و سرگردانی
– میزبانی خوب برای بیماران و همراهان                          – پایبندی به اخلاق حرفه ای
– پایبندی به اصول مدیریت منابع انسانی و بهره وری مرکز     – حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی
– جذب نیروهای درمانی خبره و کیفی سازی نیروی انسانی

سیاست های بیمارستان

  • ارائه خدمات پیشگیری، تشخیصی، درمانی و توانبخشی به مراجعین
  • برخورداری از بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی
  • توسعه و بهسازی عمرانی فضاهای درمانی و بهبود استاندارد تجهیزات پزشکی
keyboard_arrow_up