عرض تسلیت

جناب آقای دکتر محسن اسلامی، پزشک محترم بیمارستان بازرگانان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، برای ایشان مغفرت و برای شما و خانواده محترمان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

keyboard_arrow_up