برگزاری هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره

هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره با حضور اعضای محترم در سالن جلسات بیمارستان برگزار گردید.

keyboard_arrow_up