برگزاری کلاس آموزشی-توجیهی اعتبار بخشی با تدریس دکتر نادر عسگری

کلاس توجیهی، آموزشی درخصوص 146 سنجه اعتبار بخشی با آموزش های موثر و کارآمد دکتر نادر عسگری برگزار گردید. در این کلاس که مدیران میانی و سرپرستاران حضور داشتند مطالب آموزشی مفیدی در زمینه نحوه مدیریت ولزوم برنامه ریزی مطابق با حقوق گیرنده خدمت بیان گردید. پس از آن ارزیابی داخلی و بررسی استانداردها با نظارت میدانی دکتر عسگری و سایر ارزیابیان انجام گرفت.

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up