بازدید هیئت روسی از بیمارستان بازرگانان

به منظور ارتقای گردشگری سلامت و جذب بیماران بین الملل در بیمارستان بازرگانان، یک هیئت روسی به منظور انعقاد قرارداد جهت درمان بیماران بین الملل از بخش های مختلف بیمارستان اعم از دپارتمان قلب، بخش های بستری، کلینیک ها و پاراکلینیک ها بازدید کرده و با ریاست بیمارستان و مسئولان دیگر درخصوص خدمات ارائه شده در این مرکز خدمات درمانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

keyboard_arrow_up