بازدید مهندس خوانساری از بخش های بیمارستان

بازدید مهندس خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بخش های تازه بازسازی بیمارستان اعم از پشتیبانی اتاق عمل و بخش آندوسکوپی و کلونوسکوپی.

 

keyboard_arrow_up