بازدید مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از بیمارستان بازرگانان

بازدید حامد ویسکرمی مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با هیئت همراه از بیمارستان بازرگانان

keyboard_arrow_up