بازدید مدیرکل تامین اجتماعی شرق استان تهران

مدیر کل تامین اجتماعی شرق استان تهران و تامین اجتماعی آقایان بختیار ملکی و محسن ملکی شعبه پنج رئیس بیمارستان بازرگانان بازدید کرده و با مسئولان بیمارستان نشست صمیمانه داشتند.

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up