بازدید شهردار منطقه 12 از بیمارستان بازرگانان

مهندس امیر یزدی صبح امروز 15 آبان ماه 1401 به همراه معاونت اجتماعی منطقه و هیئت همراه در بیمارستان بازگانان حضور یافت و با رئیس هیئت مدیره بیمارستان دکتر مهدی کرباسیان و رئیس بیمارستان دکتر بهزاد کلانتری جلسه ای درخصوص خدمات درمانی بیمارستان برگزار و در ادامه نیز از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کردند.

keyboard_arrow_up