بازدید رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بیمارستان بازرگانان

صبح امروز دکتر محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از بیمارستان بازرگانان بازدید کرد.

keyboard_arrow_up