ایمنی بیمار

ایمنی بیمار به عنوان یک دغدغۀ جهانی در زمینۀ سلامت بیمار، به دلیل پیچیدگی‌های مراقبت از سلامتی بیمار، تبدیل به اولویت اکثر بیمارستان‌ها در سرتاسر دنیا شده است. این کار درواقع به معنای پیشگیری از خطرات احتمالی است که بیمار را تهدید می‌کند. به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامۀ «بیمارستانِ دوستدار ایمنی» که یک پروژه سازمان جهانی بهداشت بوده با هدف کمک به مؤسسات درمانی برای شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار در کشورها، در حال اجرا است. ایمنی بیمار به عنوان رهایی او از مخاطرات احتمالی بهنگام مواجهه با نظام سلامت در شرایط مختلف تعریف شده است.

سازمان بهداشت جهانی ۹ راه‌حل را برای ارتقای ایمنی بیمار پیشنهاد داده است که به تفصیل به برخی از آنان اشاره می‌کنیم:

  • توجه به داروهایی که نام و تلفظی یکسان دارند؛
  • چک کردن مچ‌بند احراز هویت بیمار قبل از انجام هر کاری؛ این کار به این سبب بوده که ممکن است در شناسایی بیمار دچار خطا شده و در نتیجه تجویز اشتباهی برای او داشته باشید؛
  • ارتباط مؤثر میان پرستاران و دیگر مسئولین بخش به هنگام تحویل بیمار از واحدی به واحد دیگر یا از شیفتی به شیفت دیگر؛
  • نشانه‌گذاری دقیق محلی که باید در بدن بیمار جراحی شود؛
  • جلوگیری از اتصال نادرست سوند و لوله‌ها
  • استفاده یکبارمصرف از وسایل تزریقات؛
  • بهبود بهداشت دست که رعایت آن بسیار ساده و در عین حال از ضروری‌ترین و اساسی‌ترین موارد در حفظ ایمنی بیمار است.

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up