بیمارستان بازرگانان نماد مسئولیت اجتماعی اتاق تهران

جدول اطلاعات

 دکتر بهزاد کلانتری،رئیس بیمارستان بازرگانان اتاق تهران در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران درخصوص مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی تهران و موفقیت های این مرکز درمانی گفت: بیمارستان بازرگانان از ۱۵۵ تخت فعال با درصد اشغال ۷۹.۱ درصد طی ۱۰ ماهه نخست امسال برخوردار شده است، وی در ادامه اظهار داشت اتاق بازرگانی تهران از سال ۱۳۹۵ که مدیریت بیمارستان را مجددا به عهده گرفت روند بازسازی و احیای آن را با قدرت آغاز کرد به گونه ای که بخش های بستری و درمانی زیادی به طور کامل بازسازی گردید.

دکتر بهزاد کلانتری در ادامه به روند نظرسنجی از بیماران اشاره کرد و گفت: نظرسنجی از بیماران در چند مرحله انجام می گردد تا آمار به دست آمده دارای خطا نباشد. در زمان بستری بیماران به صورت حضوری مصاحبه صورت می گیرد پس از آن یک هفته تا ده روز پس از ترخیص با ب۵۰ درصد بیماران به صورت تصادفی تماس گرفته شده و مسائل مد نظر آنها پرسیده و نظر سنجی انجام می گردد. وی اعلام داشت نتایج میزان رضایتمندی بیماران و مراجعه‌کنندگان به بیمارستان بازرگانان نشان می‌دهد که طی مدت ۱۰ ماه امسال، میزان رضایتمندی از خدمات این مرکز درمانی ۹۸.۲۶ درصد بوده‌ است.

رئیس بیمارستان بازرگانان در ادامه تصریح کرد صندوق حمایت از بیماران نیازمند با هدف مشارکت در پرداخت هزینه‌های بیماران بی‌بضاعت درراستای تحقق مسئولیت اجتماعی بیمارستان،تشکیل شد تا در مراجعه به بیمارستان بتوانند بدون هرگونه دغدغه مالی و با حفظ کرامت انسانی، خدمات درمانی مناسب دریافت کنند.

دکتر بهزاد کلانتری در همین رابطه  افزود طی  ۱۰ ماه امسال میزان مساعدت مالی به بیماران نیازمند از محل این صندوق، بیش از ۹۸ میلیارد ریال بوده‌ و درمجموع ۴ هزار و ۲۶۸ بیمار تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند. بهزاد کلانتری همچنین گفت که تعرفه بیمارستان بازرگانان به طور متوسط ۲۰ درصد کمتر از تعرفه بیمارستان‌های خصوصی در کشور است. وی در ادامه افزود ساخت کلینیک تخصصی و نیز افزایش تخت‌های بیمارستان به ۱۷۵ تخت   از پروژه‌های اولویت‌دار بیمارستان بازرگانان است که در حال انجام کارهای مرتبط با آن هستیم.

keyboard_arrow_up