چاپ مقاله علمی واحد بهبود کیفیت بیمارستان بازرگانان

نشریه آینده نگر،به صاحب امتیازی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و مدیرمسئولی مهندس خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، مقاله علمی در زمینه الگوی خدمت رسانی بخش خصوصی با بررسی فراوانی و علل ترخیص با مسئولیت شخصی در بیمارستان بازرگانان را منتشر کرد. این مقاله در صفحه 103 نشریه آینده نگر منتشر شده است که از طریق لینک زیر قابل دریافت و مطالعه می باشد.

AyandeNegar_124 (1)

فراوانی و علل ترخيص با مسئولیت شخصي در بیمارستان بازرگانان

دکتر بهزاد کلانتری/ دکتر مهدی کرباسیان/ دکتر لیدا حسینی/، دکتر بهمن خسروی/

بیمارستان‌ یک سازمان‌ ارائه‌دهنده خدمات سلامت به جامعه می باشد. ارتقاي سطح كيفيت خدمات ارائه‌شده درماني و پزشكي به بيماران می‌تواند محیط خوشایندي را براي بیماران فراهم كرده و سبب افزايش رضايتمندي آن‌ها شود. ترخیص با مسئولیت شخصی وضعیتی است که بیمار علی‌رغم توصیه‌های پزشکی زودتر از موعد مقرر قصد ترک بیمارستان کند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر میزان ترک با مسئولیت شخصی یکی از گام‌های مهم طراحی مداخلات مهم در این زمینه می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده در شش ماه اول سال 1401، 579 مورد (24/5 درصد) ترک با مسئولیت شخصی در بیمارستان گزارش شد که از این تعداد، 250 مورد (88/7 درصد) مربوط به بخش اورژانس و 329 مورد (18/4 درصد) مربوط به بخش‌های بستری می‌باشد. همچنین بر اساس بررسی‌های انجام شده علل عمده ترک با مسئولیت شخصی در بیمارستان بازرگانان شامل 12 مورد می‌باشد که بطور کلی در دو دسته:1) عوامل فردی و مرتبط با بیمار 2) عوامل مرتبط با بیمارستان تقسیم‌بندی می‌شود که 85/95 درصد از موارد مربوط به عوامل مرتبط با بیمار می‌باشد.

 

keyboard_arrow_up