حضور بیمارستان در غرفه سلامت شهرداری منطقه دوازده تهران 

حضور بیمارستان در غرفه سلامت شهرداری منطقه دوازده تهران
در این غرفه مشاوره تغذیه با حضور کارشناس تغذیه بیمارستان به عموم مردم ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up