صد و سی و سومین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان برگزار شد

یازدهم تیر ۱۴۰۳ ،صد و سی و سومین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان برگزار شد. در این جلسه در خصوص گزارش بیمارستان در خرداد ماه۱۴۰۳،گزارش پروژه ساخت کلینیک و گزارش بخش تصویربرداری مذاکراتی انجام شد.ضمنا در خلال این جلسه از جمعی از پزشکان فعال بیمارستان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

keyboard_arrow_up