کلاس آموزش آتش نشانی برای کارکنان بیمارستان بازرگانان برگزار شد

کلاس آتش نشانی با حضور مدرس سازمان آتش نشانی آقای مهندس عبدولی جهت ارتقا سطح ایمنی ودانش اطفای حریق کارکنان در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۳ با هماهنگی سوپروایزر آموزش و بهداشت حرفه ای در بیمارستان بازرگانان برگزار شد.

 

 

keyboard_arrow_up