برگزاری کلاس مهارت های ارتباطی در بیمارستان بازرگانان

روز چهارشنبه بیست و سوم خرداد ۱۴۰۳ ذز بیمارستان بازرگانان کلاس مهارتهای ارتباطی جهت آموزش کادر انتظامات، منشی های بخش،نیروهای پذیرش و داروخانه این بیمارستان برگزار شد.

 

keyboard_arrow_up