گرامیداشت روز پزشک

گرامیداشت روز پزشک و تقدیر سرپرستاران بیمارستان از پزشکان معاون درمان، مسئول فنی و ریاست محترم بیمارستان

keyboard_arrow_up