تجلیل از کارمندان نمونه حوزه خدمات در روز جهانی کارگر

تجلیل ریاست و مدیریت بیمارستان از کارمندان نمونه حوزه خدمات در روز جهانی کارگر

 

 

keyboard_arrow_up