تعرفه ها و قوانین بیمه

در صورتی که تحت پوشش یکی از بیمه های تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان هستید، حتما یک روز قبل از بستری جهت دریافت معرفی نامه به سازمان بیمه تکمیلی مربوطه مراجعه نمایید. مگر آنکه معرفی نامه آنلاین در این مرکز صادر شود.بیمار دارای معرفی نامه بیمه تکمیلی، موظف است در روز بستری قسمتی از مبلغ فرانشیز و سایر موارد خارج از تعهد بیمه را به عنوان ودیعه پرداخت نماید.

بیمارانی که از طرف سازمان های بیمه گر یا سازمان های طرف قرارداد بیمارستان معرفی می شوند باید مابه التفاوت تعرفه آزاد اتاق تک تخته با تعرفه اتاق دو تخته و سایر موارد خارج از تعهد بیمه را پرداخت نمایند.برای فرزندان دختر که تحت پوشش بیمه والدین می باشند همراه داشتن شناسنامه الزامی است.

  • بیمه سلامت سایر اقشار اتباع قرارداد داریم.
  • بیماران شیمی درمانی با بیمه آتیه سازان با معرفی نامه پذیرش می شوند.

 

keyboard_arrow_up