گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان بازرگانان 

گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست در بیمارستان بازرگانان

در این روز بخش جنرال سه به عنوان بخش نمونه در رعایت بهداشت دست انتخاب گردید و هدیه و لوح تقدیر  از سوی رئیس بیمارستان به همین مناسبت به این بخش اهدا شد.

 

 

 

keyboard_arrow_up