گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر در بیمارستان بازرگانان

به پاس گرامیداشت روزجهانی کارگر، رئیس بیمارستان به همراه مدیران ارشد و سرپرستاران بخش ها از پرسنل نمونه کادرخدمات با ارائه لوح و کارت هدیه تقدیر به عمل آورد

 

 

 

keyboard_arrow_up