چاپ مقاله علمی پژوهشی درخصوص عوامل موثر بر خشونت خانگی

 عوامل مؤثر بر بروز خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی

رضوان کاظمی دستجرده ئی، بهمن خسروی، ناصر ایروانی منش، مریم محمدی، حامد ستاری بهابادی، محمد پناهی توسنلو.

 

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، خشونت هرگونه سوء­رفتار و استفاده عمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی و یا تهدید بر روی دیگران اطلاق می­شود که می­ تواند بدون آسیب ظاهری یا همراه با جراحت، آسیب روحی و روانی، اختلال رشد، محرومیت ­های گوناگون و حتی مرگ باشد. بر پایه دیدگاه صاحب­نظران خشونت شامل خشونت­ های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی می­باشد که نیازمند به توجه بیشتر و ارائه راه­کارهای کارآمدتر می­باشد.

این مطالعه به صورت کیفی و براساس آنالیز محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، تمامی بیمارانی بودند که جهت دریافت خدمات درمانی ­بستری به بیمارستان بازرگانان مراجعه نموده ­اند. برای نمونه­گیری نیز با ۵۰ درصد از بیماران بستری به منظور ارزیابی اولیه مددکاری مصاحبه شد که از بین بیماران مصاحبه شده، افرادی که مورد خشونت واقع شده بودند، برای مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه ­ها نشان داد که فقر، اعتیاد، سابقه بیماری­های روان­ تنی، بزهکاری، ناباروری زنان، تفاوت­های فرهنگی و خانوادگی میان زن و شوهر، سطح پایین تحصیلات، درآمد کم ماهیانه، روابط جنسی پرخطر و بی­ توجهی به شاخصه­ های اخلاقی از عوامل بروز خشونت خانگی بوده­اند.

لینک دانلود مستقیم مقاله:

http://sbrh.ssu.ac.ir/article-1-127-en.html

keyboard_arrow_up