نشست صمیمانه رئیس هیئت مدیره با مدیران و سرپرستاران

دکتر مهدی کرباسیان، رئیس هییت مدیره بیمارستان بازرگانان با مدیران وسرپرستاران بیمارستان نشست صمیمانه ای برگزار کرد. وی در این دیدار از زحمات بی دریغ پرستاران و باقی اعضا تشکر کرد و بیمارستان بازرگانان را در مسیر برند شدن توصیف کرد و گفت: مسئولیت همه ما در زمان برند شدن بیشتر خواهد بود.

 

ن

ه

keyboard_arrow_up