افتخارات پزشکان

              دکتر رضا نجات

عضو هیئت علمی سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه دارنده مدرک ECFMG  از آمریکا

عضو هیئت اجرایی کنگره های :

 • ششمین کنگره اروپایی بیماری های عفونی ( سال ۲۰۱۷) فرانسه
 • بیست و نهمین کنفرانس بین المللی سلامت ذهنی و علوم اعصاب ( ۲۰۱۸) دبی
 • بیست و پنجمینکنگره علوم شناختی اعصاب دبی ۲۰۱۸
 • سیزدهمین کنفرانس جهانی نورولوژیست ها و جراحان مغز و اعصاب ۲۰۱۹ آلمان
 • کنگره جهانی مغز دبی
 • کنره سالینه بیماری های قلب اطفال ۲۰۱۹ ژاپن
 • هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ۲۰۲۰ تهران

کنگره هایی که ایشان شرکت کرده اند

 • IVIG در بخش مراقبت های ویزه : سومین کنگره بین المللی مراقبت هایویژه تهران۲۰۱۶
 • بررسی و تفسیر آزمایش گازهای خونی: چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران ۲۰۱۶
 • سندروم متابولیک : چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ۲۰۱۷ تهران
 • نقش IVIG در مراقبت های ویژه : سیزدهمین کنفرانس بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه ۲۰۱۷
 • تفسیر آزمایش گازهای خونی ششمین کنگره بین المللی و بیست و نهمی کنفرانس بین المللی سلامت ذهنی و علوم اعصاب ۲۰۱۸ دبی
 • وضعیت ذهنی بیماران در بخش مراقبت های ویژه بیست و پنجمین کنگره شناختی علوم اعصاب ۲۰۱۸ دبی
 • بازتوانی قلب دومین کنگره بین الملی و بیست و نهمین کنفرانس بین المللی سلامت ذهنی و علوم اعصاب ۲۰۱۸ دبی
 • افق های جدید در حفظ سیستم عصبی توسط اریتروپویتن کنگره جهانی مغز ۲۰۱۸ دبی
 • اثرات حافظ سیستم عصبی اریتروپویتن بیست و نهمین کنفرانس بین المللی
 • اریتروپویتن و التهاب سیستم عصبی یازدهمین کنگره نوروفارماکولوژی ۲۰۱۹ جمهوری چک
keyboard_arrow_up