عرض تبریک سال نو رئیس بانک ملی شعبه ری

حضور رئیس شعبه بانک ملی خیابان ری و مدیر حوزه شرق بانک ملی برای عرض تبریک سال نو در بیمارستان حضور یافتند. در این دیدار رییس بانک ملی یک لوح یادبود به بیمارستان اهدا کرد.

 

keyboard_arrow_up