سنجش رایگان فشار خون در بیمارستان بازرگانان به مناسبت روز جهانی فشار خون

پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی فشار خون، سنجش رایگان فشار خون توسط خانم علیه رضوی مسئول ارتقای سلامت بیمارستان بازرگانان در درمانگاه این بیمارستان انجام شد.

keyboard_arrow_up