بخش های بستری جنرال

بیمارستان دارای چهار بخش بستری جنرال (عمومی) است که عبارتند از جنرال 1 با 19 تخت ؛ جنرال 2 با 24 تخت، جنرال  3 با 14 تخت و جنرال 4 با 24 تخت که هر کدام از این بخش ها دارای اتاق های وی آی پی و ایزوله می باشند. در این بخش ها، اتاق های خصوصی یک تخته، اتاق های دو تخته و چهار تخته با امکانات لازم جهت رعایت حریم خصوصی بیماران تعبیه گردیده است.

موقعیت مکانی بخش ها: 

جنرال 1: همکف/ سرپرستار بخش خانم کوهی/ شمار تماس: 38572530 – 38572531

جنرال 2: طبقه اول/ سرپرستار بخش خانم طوقی/ شماره تماس: 38572377 – 38572378

جنرال 3: طبقه اول/ سرپرستار خانم حرفه / شماره تماس: 38572464 – 38572463

جنرال 4: طبقه دوم/ سرپرستار خانم زیرک/شماره تماس: 38572402 – 38572403

 

 

 

keyboard_arrow_up