حضور مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ در بیمارستان بازرگانان

حضور مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ در بیمارستان بازرگانان صبح امروز دکتر مهدی فضلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ با حضور مهندس مسعود خوانساری رئیس هیئت متولیان و کتر محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی،صنابع،معادن و کشاورزی تهران و اعضای هیئت مدیره از بخش های درمانی بیمارستان بازرگانان بازدید کرد. در این بازدید دکتر کلانتری، رئیس بیمارستان گزارش جامعی از عملکرد اتاق بازرگانی تهران در بازسازی بیمارستان و نقش مسئولیت اجتماعی اتاق تهران ارائه نمود. همچنین الگوی رضایت سنجی از مراجعین بیمارستان بازرگانان با اشاره به رضایتمندی ۹۸ درصدی مراجعین مورد ملاحظه قرار گرفت.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up