بهره برداری از بخش بستری جنرال 2

بخش بستری جنرال 2 بیمارستان بازرگانان با 24 تخت مطابق با ضوابط و استانداردهای مورد تایید معاونت درمان بازسازی و در تاریخ 24 مرداد 1400 مورد بهره برداری قرار گرفت. این بخش نیز به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به منظور رفاه حال مراجعه کنندگان در راستای مسئولیت اجتماعی، بازسازی و تجهیز گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up