برگزاری کلاس مهارت های ارتباطی توسط دکتر نادر عسگری

برگزاری کلاس مهارت های ارتباطی برای پرسنل بیمارستان توسط دکتر نادر عسگری

 

 

 

keyboard_arrow_up