برگزاری هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان

12 دی ماه سال جاری هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان با حضور اعضای محترم برگزار گردید.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up