برگزاری نهمین ژورنال کلاب با حضور پزشکان

 

برگزاری ژورنال کلاب در پاویون پزشکان با موضوع «تومورمارکرها» 

ارائه دهنده: دکتر محمدرضا ملک» مدیر آزمایشگاه بیمارستان بازرگانان

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up