برگزاری صد و یکمین جلسه هیئت مدیره بیمارستان بازرگانان

صد و یکمین جلسه هیئت مدیره بیمارستان با حضور اعضای محترم برگزار گردید. در این جلسه تصمیماتی در خصوص پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد به پرسنل گرفته شد.

 

 

 

keyboard_arrow_up