برگزاری جلسه اعضای هیئت متولیان بیمارستان

جلسه اعضای  هیئت متولیان بیمارستان بازرگانان با حضور اعضای هیئت مدیره و رئیس اتاق بازرگانی تهران برگزار گردید.  در این جلسه دکتر بهزاد کلانتری رئیس بیمارستان گزارش جامعی از عملکرد بیمارستان ارائه کرد و مسائل مرتبط با این مجموعه خدمات درمانی با اعضای محترم هیئت متولیان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. ایشان در ادامه از بخش های مختلف بیمارستان بازدید به عمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up