بازدید مهندس خوانساری از بیمارستان بازرگانان

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن بازدید از پروژه های در حال احداث بخش های جنرال یک و سی سی یو از سایر بخش های بیمارستان نیز بازدید کرد.

بازسازی بخش های مختلف بیمارستان بازرگانان طی سه سال اخیر به همت اتاق بازرگانی تهران انجام شده است که تاکنون سه بخش بستری جنرال ۲،۳ و ۴، ساختمان شیشه ای ، دپارتمان قلب، کلینیک ها، آی سی یو، بلوک زایمان، بخش نوزادان و بخش اورژانس بطور کامل بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در حال حاضر بخش جنرال یک و بخش سی سی یو ۲ بیمارستان در مرحله ساخت قرار دارد که طی برآورد ها تا یک ماه دیگر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مهندس خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ضمن بازدید از این پروژه ها و دریافت اطلاعات از روند بازسازی از بخش های دیگر بیمارستان نیز بازدید کرد.

 

 

 

 

keyboard_arrow_up