بازدید مشاور عالی و دبیر کمیته گردشگری سلامت و میراث فرهنگی

کتر محمد پناهی، مشاور عالی و دبیر کمیته گردشگری سلامت میراث فرهنگی استان تهران و عضو شورای عالی سیاستگذاری گردشگری سلامت ایران به منظور بررسی ظرفیت های این مجموعه خدمات درمانی در مسیر پذیرش و درمان بیماران بین الملل بازدید کرد.

گزارش تصویری از این بازدید:

 

keyboard_arrow_up