بازدید مدیر کل امور خیرین وزارت بهداشت از بیمارستان

بازدید جناب آقای مهندس حیدری پور، مدیر کل امور خیرین وزارت بهداشت به همراه دکتر پیرانی، رئیس اداره مسئولیت های اجتماعی وزارت بهداشت و خانم حائری رئیس اداره خیرین وزارت بهداشت از بخش های درمانی بیمارستان بازرگانان

گزارش تصویری این بازدید

 

 

 

 

keyboard_arrow_up