بازدید مدیرکل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران از بیمارستان بازرگانان

 

بازدید آقای محمد بنی حسن مدیرکل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران از بیمارستان بازرگانان

 

 

 

 

keyboard_arrow_up